<% IncrementCounter ( "login" ) %> Spectronic - Sidetouch Multimediatelefon
top_1.GIF (13630 bytes)
--> In english
Användare - Sidetouch Multimediaterminal
Sidetouch PC Sync (SPS)

Version:
Uppdaterad:
Type:
Storlek:
2.0.0.25
2003-06-03
.exe
1.5 Mb
Med Sidetouch PC Sync kan du synkronisera information mellan din MultimediaTerminal(TS2000/TS2200) och dator.

Programuppdatering till MultimediaTerminal

Serie-/IMEI-nummer:
[Välj Meny, Telefon och tryck *#06# på knappsatsen i Multimediaterminalen]

Version:
Uppdaterad:
Type:
Storlek:
1.02.237
2003-11-06
.exe
3.9 Mb
Uppdatera programmet i din multimediaterminal.
1. Ange ditt IMEI-nummer ovan och tryck på 'Hämta'.
2. Läs och godkänn licensavtalet.
3. Spara filen2xs2237.exe på din hårddisk t.ex. i Mina dokument.
4. Dubbelklicka på filen för att packa upp den. Standardkatalog för uppackning är C:\UPDATE.
5. Sök upp den uppackade filen C:\UPDATE\2x_r1_02_237_cust_sve.exe  och dubbelklicka på den. Följ instruktionerna på skärmen.

PC-program för synkronisering med Outlook

Version:
Uppdaterad:
Type:
Storlek:
2.1.22
2003-01-17
.exe
10.9 Mb
PC-dator program för att synkronisera multimediaterminalen med Outlook.

Manual till TS2000/TS2200

På Svenska

Version:
Uppdaterad:
Type:
Storlek:
SE00.03118
2003-11-19
.pdf
3.0 Mb
På Engelska
Version:
Uppdaterad:
Type:
Storlek:
UK00.030708
2003-08-27
.pdf
3.0 Mb