Uppdaterad 2020-05-30

Denna sida syftar till att tydliggöra hur COVID-19 utvecklas inom Sverige. Diagrammen beräknas baserat på rådata som hämtas från Folhälsomyndigheten, vilken uppdateras dagligen med COVID-19 information från alla län och regioner.

I diagrammen fokuseras endast på dödstalen för de olika länen och regionerna, eftersom det är den tydligaste siffran på sjukdomens utbredning. Antalet bekräftade fall är inte lika jämförbart, eftersom provtagningsmöjligheterna skiljer sig inom landet.


Antal avlidna i respektive län


I diagrammet nedan (Fig 5) visas antalet avlidna för samtliga län och regioner sedan 5:e februari. Notera att diagrammet visas i en logaritmisk skala på y-axeln. Med en logaritmisk skala kommer en tillväxt där ökningen i procent är konstant att åskådliggöras som en rät linje. Denna typ av diagram lämpliga för att åskådliggöra förlopp där det är den relativa förändringen som karaktäriserar tillväxten (såsom epidemisk ökning).

Stacks Image 19
thex Created with Sketch.

(Klicka på diagrammet för att förstora)Antal avlidna i respektive län i relation till antal invånare

I diagrammet nedan (Fig 6) visas istället antalet avlidna per million invånare för respektive län eller region. Ett rimligt antagande är att det är detta mätetal som karaktäriserar trycket på sjukvård och samhälle i respektive län eller region.

Stacks Image 23
thex Created with Sketch.

(Klicka på diagrammet för att förstora)

Informationen på denna sidan tillhandahålls i befintligt skick. Informationen är noggrant beräknad och kontrollerad, men inga garantier lämnas för dess korrekthet.

Jämförelse inom Sverige | COVID-19 i siffror