Uppdaterad 2020-05-30


Beräknad utveckling av antal dödsfall i COVID-19 de kommande 60 dagarna

I de följande diagrammen har en prognosalgoritm använts för att uppskatta hur många dödsfall som kommer att ske på grund av COVID-19 under de kommande 60 dagarna, dels internationellt samt också inom Sverige, Skåne och Stockholm. Algoritmen analyserar hur sjukdomen har utvecklat sig i respektive region under de tre senaste veckorna och skapar baserat på detta en prognos för antalet dödsfall framgent. Prognosalgoritmen beskrivs på en separat sida.

Notera att prognosen baseras på den utbredningshastighet som varit gällande under de föregående tre veckorna. Den tar således ingen hänsyn till framtida förändringar som kan komma att påverka sjukdomens utbredningsförlopp (t.ex. politiska beslut, förändrade beteenden, etc.).

Notera också att all prognosticering är förknippad med ett stort mått av osäkerhet. Tolka diagrammen med försiktighet.

I diagrammet nedan (Fig 7) presenteras det beräknade antalet dödsfall under de kommande 60 dagarna för en serie länder. Den del av diagrammet som har grå bakgrund visar de predikterade värdena. För varje land visas de fem senaste dagarnas prognoser, vilket ger en uppfattning om osäkerheten för respektive prognos.
Stacks Image 83
thex Created with Sketch.


I följande diagram (Fig. 8) presenteras antalet predikterade dödsfall per million invånare i respektive land. Det är detta mått som framförallt beskriver påverkan på samhälle och sjukvård i landet.
Stacks Image 13
thex Created with Sketch.Utveckling i Sverige


Följande diagram (Fig. 9) visar prognos för antal dödsfall i Sverige totalt samt för Skåne län och Stockholms län, under de kommande 60 dagarna. Kurvorna visar de fem senaste prognoserna, enligt beskrivning ovan.

Stacks Image 89
thex Created with Sketch.


I diagrammet nedan (Fig 10) visas istället antalet avlidna per million invånare för respektive område. Ett rimligt antagande är att det är detta mätetal som karaktäriserar belastningen på sjukvården.
Stacks Image 53
thex Created with Sketch.


Nedan visas de predikterade histogrammen (antal dödsfall per dag) för Sverige under de kommande 60 dagarna (Fig. 11 och 12), för den högsta och den lägsta av de fem senaste prognoserna.

Stacks Image 94
thex Created with Sketch.
Stacks Image 98
thex Created with Sketch.
Skåne län


Nedan visas de predikterade histogrammen (antal dödsfall per dag) för Skåne län under de kommande 60 dagarna (Fig. 13 och 14), för den högsta och den lägsta av de fem senaste prognoserna. Notera att hittillsvarande dödsfall för Skåne är registrerade på rapporteringsdatum, vilket kan vara fördröjt jämfört med faktiskt dödsfallsdatum. Detta är också anledningen till att de regionala histogrammen är ojämnare än motsvarande nationella histogram (vilket manifesteras av t.ex. höga toppar efter helger då rapporteringen inte är lika omfattande som under vardagar).

Stacks Image 66
thex Created with Sketch.
Stacks Image 63
thex Created with Sketch.
Stockholms län


Nedan visas de predikterade histogrammen (antal dödsfall per dag) för Stockholms län under de kommande 60 dagarna (Fig. 15 och 16), för den högsta och den lägsta av de fem senaste prognoserna. Notera att hittillsvarande dödsfall för Stockholm är registrerade på rapporteringsdatum, vilket kan vara fördröjt jämfört med faktiskt dödsfallsdatum. Detta är också anledningen till att de regionala histogrammen är ojämnare än motsvarande nationella histogram (vilket manifesteras av t.ex. höga toppar efter helger då rapporteringen inte är lika omfattande som under vardagar).

Stacks Image 60
thex Created with Sketch.
Stacks Image 77
thex Created with Sketch.


Informationen på denna sidan tillhandahålls i befintligt skick. Informationen är noggrant beräknad och kontrollerad, men inga garantier lämnas för dess korrekthet.

Senaste prognos | COVID-19 i siffror